மூலப்பொருள்

  • பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு நம்பகமான மற்றும் நீடித்த பிபி நெய்த துணி

    பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு நம்பகமான மற்றும் நீடித்த பிபி நெய்த துணி

    பிபி அல்லாத நெய்த துணி என்பது பாலிப்ரோப்பிலீன் (பிபி) துகள்கள் சூடாக உருகி, வெளியேற்றப்பட்டு, நீட்டப்பட்டு, தொடர்ச்சியான இழைகளை உருவாக்குகின்றன, அவை வலையில் போடப்படுகின்றன, பின்னர் வலை சுய-பிணைக்கப்பட்ட, சூடான-பிணைக்கப்பட்ட, இரசாயன பிணைப்பு அல்லது இயந்திர ரீதியாக வலுவூட்டப்படுகிறது. வலையை நெய்யப்படாத துணியாக மாற்ற வேண்டும்.

    தயாரிப்பு சான்றிதழ்FDA,CE

உங்கள் செய்தியை விடுங்கள்: